Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de website op https://deklets Kampioen.nl en alle gerelateerde diensten van Logopediepraktijk de Klets Kampioen geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder de volgende gegevens:

 • KVK 83222383
 • Vestigingsnr. 000049408666
 • Deelshouten 14
 • 5581SG Waalre

Door https://deklets Kampioen.nl te bezoeken, gaat u akkoord met deze Servicevoorwaarden en met alle toepasselijke wet- en regelgeving. Indien u niet akkoord gaat met deze Servicevoorwaarden, is het u verboden deze website te gebruiken of te openen of enige andere diensten van Logopediepraktijk de Klets Kampioen te gebruiken.

Wij, Logopediepraktijk de Klets Kampioen, behouden ons het recht voor om deze Servicevoorwaarden naar eigen goeddunken te herzien en te wijzigen. Als we dit hebben gedaan, zullen we deze pagina bijwerken. Alle wijzigingen in deze Servicevoorwaarden worden onmiddellijk van kracht vanaf de publicatiedatum.

Deze Servicevoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 27 juli 2021.

Beperkingen van gebruik

Door deze website te gebruiken, garandeert u namens uzelf, uw gebruikers en andere partijen die u vertegenwoordigt dat u niet:

 • alle materialen en software op deze website wijzigen, kopiëren, afgeleide werken voorbereiden, decompileren of reverse-engineeren;
 • alle auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen van alle materialen en software op deze website verwijderen;
 • de materialen overdragen aan een andere persoon of de materialen "spiegelen" op een andere server;
 • bewust of onzorgvuldig gebruik maken van deze website of een van de bijbehorende diensten op een manier die misbruik maakt of verstoort onze netwerken of enige andere dienst die Logopediepraktijk de Klets Kampioen biedt;
 • deze website of de bijbehorende diensten gebruiken om intimiderend, onfatsoenlijk, obsceen, frauduleus of onwettig materiaal te verzenden of te publiceren;
 • deze website of de bijbehorende diensten gebruiken in strijd met toepasselijke wet- of regelgeving;
 • deze website gebruiken in combinatie met het verzenden van ongeoorloofde reclame of spam;
 • verzamelen, verzamelen of verzamelen van gebruikersgegevens zonder toestemming van de gebruiker; of
 • deze website of de bijbehorende diensten te gebruiken op een manier die inbreuk kan maken op de privacy, intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden.

Intellectueel eigendom

Het intellectuele eigendom van het materiaal op deze website is eigendom van of in licentie gegeven aan Logopediepraktijk de Klets Kampioen en wordt beschermd door het toepasselijke auteursrecht en merkenrecht. We geven onze gebruikers toestemming om één exemplaar van het materiaal te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel tijdelijk gebruik.

Dit vormt de verlening van een licentie, geen eigendomsoverdracht. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen of de Servicevoorwaarden schendt, en kan op elk moment worden beëindigd door Logopediepraktijk de Klets Kampioen.

Aansprakelijkheid

Onze website en de materialen op onze website worden geleverd op een 'as is'-basis. Voor zover wettelijk toegestaan, geeft Logopediepraktijk de Klets Kampioen geen garanties, expliciet of impliciet, en verwerpt en ontkent hierbij alle andere garanties, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk op intellectueel eigendom of andere schending van rechten.

Logopediepraktijk de Klets Kampioen of haar leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige gevolgschade die u of een derde partij lijdt of oploopt als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid om deze website of de materialen op deze website te gebruiken, zelfs als Logopediepraktijk de Klets Kampioen of een gemachtigde is mondeling of schriftelijk op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

In het kader van deze overeenkomst omvat “gevolgschade” alle gevolgschade, indirecte schade, reële of verwachte winstderving, gederfde uitkering, omzetderving, omzetderving, verlies van goodwill, gemiste kans, verlies van besparingen, verlies van reputatie, verlies van gebruik en/of verlies of corruptie van gegevens, hetzij op grond van de wet, contract, eigen vermogen, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schadevergoeding of anderszins.

Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen van impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

Nauwkeurigheid van materialen

De materialen op onze website zijn niet volledig en zijn alleen bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Logopediepraktijk de Klets Kampioen geeft geen garantie of doet geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op deze website, of anderszins met betrekking tot dergelijk materiaal of op bronnen die aan deze website zijn gelinkt.

Links

Logopediepraktijk de Klets Kampioen heeft niet alle sites gelinkt aan haar website gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring, goedkeuring of controle door Logopediepraktijk de Klets Kampioen van de site. Het gebruik van een dergelijke gekoppelde site is op eigen risico en we raden u ten zeerste aan om uw eigen onderzoek te doen met betrekking tot de geschiktheid van die sites.

Recht op beëindiging

We kunnen uw recht om onze website te gebruiken opschorten of beëindigen en deze Algemene Voorwaarden beëindigen

chevron-down
× Available from 08:30 to 18:00 Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday